Roboshop Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

nTec Finland Oy
Hämeentie 155 C 51
00560 Helsinki
Puh. 0207 55 90 66

2. Rekisteriasioista vastaava

Juha Tiihonen
Hämeentie 155 C 51
00560 Helsinki
Puh. 0207 55 90 66

3. Rekisterin nimi

Verkkokaupan tilauskanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on nTec Finland Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.
Tietoja käytetään tilausten toimittamiseen, laskuttamiseen ja asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamat

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus+salasana) Laitteet lukitussa ja valvotussa tilassa.